อุบลฯเตรียมศึกษาข้อมูล การยกระดับช่องตาอูเป็นจุดผ่อนปรนถาวร เอื้อประโยชน์ต่อการค้าชายแดนไทย-ลาว

นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า บริเวณช่องตาอู ซึ่งอยู่รอยต่อระหว่าง อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย กับ บ้านเฮียง เมืองสุขุมา แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลังจากที่รัฐบาลทั้งสองประเทศเปิดให้มีการค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของคน พื้นถิ่น ทุกวันจันทน์ พุธ และศุกร์ เวลา 08.00 น.- 15.00 น. ทำให้บรรยากาศการค้าขายคึกคักเป็นอย่างมาก สินค้าจากลาวส่วนใหญ่เป็นพวกของป่าและพืชผลการเกษตร ส่วนสินค้าไทย เป็นพวก อาหาร เครื่องอุปโภค บริโภค โดยในปีงบประมาณ 2557 จะมีการศึกษาข้อมูลทั้งเรื่องของการจัดระเบียบสังคม จำนวน และประเภทสินค้า รวมไปถึงเรื่องดุลการค้าบริเวณช่องตาอู เป็นการยกระดับ เตรียมเปิดเป็นจุดผ่อนปรนถาวร ซึ่งมีความเป็นไปได้สูง เนื่องจากมีการแบ่งปันเขตแดนอย่างชัดเจน เส้นทางคมนาคมสะดวก โดยจะเกิดประโยชน์ต่อการค้าชายแดน ระหว่าง จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ กับ แขวงจำปาสัก ของลาว

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ให้แนวคิดกับผู้ประกอบการในพื้นที่ ทำการตั้งชมรมผู้ประกอบการค้าชายแดนช่องตาอู ไทย – ลาว ขึ้นมา เพื่อปกป้องพิทักษ์ผู้ประกอบการค้า ซึ่งจะทำให้ภาคเอกชนมีความเข้มแข็งขึ้น

กรกช ภูมี / สวท.อุบลฯ สปข. 2 รายงาน

ภาพ , ข่าว : สำนักประชาสัมพันธ์เขต2