สื่อสร้างสุขฯรับสมัครนักศึกษาอาสาสมัครร่วมเรียนรู้งานด้านสื่อ

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี เป็นองค์กรผลิตสื่อมัลติมีเดียในหลายรูปแบบ เช่น รายการโทรทัศน์ สปอตรณรงค์ VTR การผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กเยาวชน การฝึกอบรมการผลิตสื่อให้แก่ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงในภาคอีสานตอนล่าง ตลอดจนการดำเนินงานโครงการโดยมุ่งหวังที่จะใช้สื่อเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท้องถิ่น เผยแพร่ผ่านช่อง sangsook channel วีเคเบิ้ลทีวี และทีวีออนไลน์ www.sangsook.net

มีความประสงค์รับสมัครอาสาสมัครนักศึกษามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านสื่อเพื่อรับใช้สังคมในรูปแบบของกระบวนการอินเทอร์น ฝึกประสบการณ์จริงในการผลิตสื่อโทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต ระยะเวลารวม  90 วัน วันละ 8 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติ

  • ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านสื่อ
  •  มีเวลาว่างเต็มวันในแต่ละสัปดาห์รวมวันเสาร์ – อาทิตย์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 4 วัน ๆ ละ 8 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 90 วัน ใน 6 เดือน
  • ใฝ่เรียนรู้ สนใจติดตามข่าวสารบ้านเมืองตลอดเวลา
  •  มีจิตใจน้อมรับใช้สังคม รักความเป็นธรรมและต้องการเห็นสังคมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี
  • มีความคล่องตัวในการทำงาน สามารถเดินทางลงพื้นที่และพักค้างคืนนอกสถานที่ได้ เพื่อทำงานและเรียนรู้กับชุมชนได้

ค่าตอบแทน     สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีสนับสนุนเบี้ยเลี้ยง 200 บาท/วัน

 ขั้นตอนการสมัคร

  • สมัครผ่านอินเตอร์เน็ต ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.sangsook.net  หรือ Facebook : Sangsookubon

เขียนใบสมัครที่

สำนักงานสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี เลขที่ 493 ถ.สรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  สี่แยกกิโลศูนย์ เยื้องวัดทองนพคุณ  สอบถามเพิ่มเติม 087-3786955

หมดเขต   วันที่ 30 มกราคม 2556  สอบสัมภาษณ์วันที่ 31 มกราคม 2556

 

คลิ๊กดาวโหลด : ใบสมัครอาสาสมัครร่วมเรียนรู้งานด้านสื่อ

สามารถส่งใบสมัครได้ที่  sangsook.ubon@gmail.com