อ.ม่วงสามสิบจี้โรงงานทำหมอน,ที่นอนปล่อยฝุ่นฟุ้งรบกวนชาวบ้าน

รายละเอียดเหตุการณ์ คุณกิตติ ยืนทน ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งความคืบหน้า กรณีคุณจำปา แจ้งว่า ที่บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี มีโรงงานทำหมอนและที่นอน ซึ่งเป็นแบบครังเรือน ไปรับซื้อหมอนเก่าที่นอนเก่ามาเพื่อจะนำนุ่นเก่ามาปั่นทำใหม่ แต่การกระทำได้สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านข้างเคียงเพราะ ระบบการป้องกันฝุ่นละอองจากนุ่นเก่าไม่ดี ทำให้ฟุ้งกระจายไปทั่ว เป็นเหตุให้ชาวบ้านเกิดเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ ตนเคยแจ้งไปที่ อบต.และอำเภอแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปตรวจสอบและช่วยเหลือด้วย***เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 คณะกรรมการที่นายอำเภอตั้งแต่งประกอบด้วย ปลัดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ,ผอ.รพ.สต. นายก อบต. ปลัด อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ไปตรวจสอบโรงงานดังกล่าวแล้ว ซึ่งทางคณะกรรมการให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไข 3 ส่วน คือ เรื่องฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจาย ให้ติดตั้งที่ปิดให้มิดชิด 2.ให้ติดตั้งถังดับเพลิงเพื่อป้องกันอัคคีภัย และ 3.ให้นำที่นอนและหมอนที่ทำเสร็จแล้วรอการเป่าฝุ่น ให้นำไปเป่าภายในตัวโรงงานเพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย ให้ดำเนินการปรับปรุงภายใน 15 วัน และวันที่ 26 มกราคม 2556 ทางคณะกรรมการไปเข้าไปตรวจสอบอีกครั้ง

ข่าว : ร่วมด้วยช่วยกัน

ภาพ :  http://previously.doae.go.th/prompt/2552/090305_02/Disc02/MAIN/UB/Map/fUB_14.jpg