เชิญร่วมกิจกรรมถนนคนเดินโครงการดนตรีเพื่อเยาวชนและประชาชน

นางรจนา  กัลป์ตินันท์  นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี  เปิดเผยว่า ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้มีนโยบายในการส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนและประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนและประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้จัดถนนคนเดินโครงการดนตรีเพื่อเยาวชนและประชาชน ทุกวันศุกร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 22.00 น. ในห้วงระหว่างวันที่   18 มกราคม – 27 เมษายน 2556  ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบกับการแสดงดนตรีของเยาวชนและประชาชน เพื่อเป็นการส่งเสริมการแสดงออกทางด้านดนตรีของเยาวชนและประชาชน เพื่อให้ผู้มาใช้บริการสวนสาธารณะ และบุคคลทั่วไป ได้พักผ่อนหย่อนใจโดยการชมการแสดงดนตรี นอกจากนี้ยังมีร้านจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของที่ระลึก สินค้าทำมือ ของฝากเมืองอุบลฯ และสินค้าต่างๆมากมาย

เทศบาลนครอุบลราชธานี ขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชนร่วมกิจกรรมถนนคนเดิน โครงการดนตรีเพื่อเยาวชนและประชาชน ในทุกวันศุกร์ และวันเสาร์  ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง สำหรับผู้สนใจจำหน่ายสินค้าสามารถสมัครได้ที่ สำนักการศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 045- 246060 – 3 ต่อ 139 หรือคุณน้ำฝน โทร 085-301-1333

ภาพและข่าว : เทศบาลนครอุบลฯ