สื่อสร้างสุขอุบลฯ ระดมความคิดเห็นแก้ปัญหาสังคม

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี จัดเวทีระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมหาทางออกในการแก้ไขปัญหาสังคม นำเสนอผ่านสื่อมวลชนในจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 11 ม.ค. 56  นายสุชัย เจริญมุขยนันท ผู้อำนวยการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี กล่าวถึงการจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมตามโครงการร่วมทุกข์ร่วมสุข จัดขึ้นที่ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองในกระบวนการทางการเมือง และนโยบายสาธารณะ ส่งเสริมการเรียนรู้ข่าวสาร ข้อมูลในท้องถิ่น รวมทั้งการสื่อสารสาธารณะของภาคประชาชน โดยเชิญตัวแทนภาคราชการ นักวิชาการ ภาคประชาชน สื่อมวลชน ในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การร้องเรียน และนโยบายสาธารณะ ผลจากการระดมความคิดเห็นจะถูกกำหนดให้เป็นแผนการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยจะนำเสนอการแก้ไขปัญหาในหลายรูปแบบผ่านสื่อสารมวลชนในจังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป

กรกช ภูมี / สวท.อุบลฯ สปข.2 รายงาน

ภาพและข่าว : สำนักประชาสัมพันธ์เขต2