“ยูเสด”ปลื้มสื่อสร้างสุขจ.อุบลฯ ให้ทุนผลิตสื่อสะท้อนปัญหาสังคมปีที่ 2

“ยูเสด”ปลื้มสื่อสร้างสุขจ.อุบลฯ ให้ทุนผลิตสื่อสะท้อนปัญหาสังคมปีที่ 2

ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกับสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ร่วมถกประเด็นปัญหาสังคมในจ.อุบลฯ เพื่อผลิตสื่อโทรทัศน์ตีแผ่สู่สังคม

อุบลราชธานี-“ยูเสด” ปลื้ม! ผลงานสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ให้ทุนผลิตสื่อโทรทัศน์สะท้อนปัญหาสังคม ความโปร่งใสภาครัฐเป็นปีที่ 2 ความยาว 35 ตอน ด้านสื่อสร้างสุขระดมสื่อมวลชนอิสระ ศิลปินพื้นบ้าน องค์กรพัฒนาเอกชนแตกประเด็น เตรียมเจาะลึกทุกปัญหาตีแแผ่ให้สังคมทราบ

นายสุชัย เจริญมุขยนันท ผู้อำนวยการสำนักสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี กล่าวถึงการได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการสะพานสร้างเสริมประชาธิปไตย ขององค์กร USAID ระยะที่สอง ใช้ผลิตสื่อโทรทัศน์ เพื่อนำเสนอปัญหาทุกด้านของท้องถิ่นในปี 2556 โดยครั้งนี้ได้รับทุนใช้ผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 35 ตอน ความยาวตอนละ 1 ชั่วโมง แบ่งเป็นวีทีอาร์ 5-7 นาที สารคดีเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐ 5 นาที

เทปโทรทัศน์ที่สื่อสร้างสุขผลิตทั้งหมด เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบทั้งจากภาครัฐและเอกชน เรื่องสิทธิมนุษยชน ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เช่น ปัญหาน้ำเสีย การเขียนผังเมืองที่ไม่ชัดเจน การค้ามนุษย์ทั้งรูปแบบแรงงานและค้าประเวณี คนไร้รัฐ ทำให้ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานในการดำรงชีวิต การรับจำนำข้าว การขึ้นค่าแรง ตอบโจทก์ของคนจนได้จริงหรือไม่

นายสุชัยกล่าวว่า การนำเสนอปัญหาต่างๆ เป็นประเด็นที่มีการระดมความเห็นจากเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มศิลปินพื้นบ้าน เยาวชนในวัยเรียน เจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุข ผู้แทนสำนักงาน กกต. สื่อมวลชนอิสระ เพื่อให้ได้ประเด็นที่สังคมสนใจอย่างครอบคลุมรอบด้าน และเจาะลึกถึงปัญหากว่าในปีที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้รับชมได้ประโยชน์จากการจัดทำอย่างเต็มที่

สำหรับช่องทางที่ประชาชนสามารถรับชมได้ คือ สร้างสุขแชนแนล ออกอากาศทาง วีเคเบิลทีวี , sangsook.net , โสภณเคเบิลทีวี , ทีวีดาวเทียม nextstep ช่องของดีประเทศไทย , รายการวิทยุ ร่วมด้วยช่วยกัน FM. 102.75Mhz , Cleanradio 92.5 Mhz

สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีข้อมูลที่ดี และต้องการนำเสนอประเด็น ติดต่อได้ที่ Fanpage : ร่วมทุกข์ร่วมสุข

ภาพ , ข่าว : ASTV