ภาพงานเวทีระดมประเด็นนำเสนอในรายการ ร่วมทุกข์ร่วมสุข ระยะ2

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีร่วมกับUSAIDและSapan ได้จัดเวทีระดมประเด็นนำเสนอในรายการ “ร่วมทุกข์ร่วมสุขระยะ2” และวางแผนการทำงานร่วมกันสำหรับองค์กรภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป วันศุกร์ที่ 11 มค. 56 เวลา 09.00-16.00น. โดยนายสุชัย เจริญมุขยนันท ผู้อำนวยการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี เป็นผู้ดำเนินรายการ  ณ ห้องปทุมวัน ชั้น5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์

We cannot display this gallery