อุบลฯ จัดโครงการถนนเด็กเดิน เดือนมกราคม 2556 ภายใต้หัวข้อ เด็กอีสาน Young กล้าดี

อาจารย์เกริกไกร แก้วล้วน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการถนนเด็กเดินจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้การขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2555-2558 โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ซึ่งดำเนินงานต่อเนื่องมาแล้ว 3 ปี เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนมุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน มีการจัดกิจกรรมถนนเด็กเดินต่อเนื่องทุกเดือน
สำหรับในเดือนมกราคม 2556 กำหนดจัดโครงการถนนเด็กเดินในวันพุธที่ 16 มกราคม 2556 ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลหลักเมืองอุบลราชธานี เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป มีนางนภา สกุลตนาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน งานดังกล่าวจัดขึ้นในเนื้อหาเกี่ยวกับ เด็กอีสาน Young กล้าดี ในการขับเคลื่อนงานพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี เด็กและเยาวชน ประชาชนที่ร่วมงาน จะได้ชมการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนบนเวที การแสดงนิทรรศการความรู้ด้านศิลปะ ภูมิปัญญา การบริการ การละเล่น การสาธิตงานอาชีพ การให้ความรู้ด้านสุขภาพ และการบริการอาหารเครื่องดื่มแก่ผู้ร่วมงาน
กรกช ภูมี / สวท.อุบลฯ สปข.2 รายงาน

ข่าวและภาพ : สำนักประชาสัมพันธ์เขต2