ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวอุบลฯ เปิดจำหน่ายเมล็ดพันธ์ข้าวนาปีฤดูฝน 2556 เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นายวิทูล ปิยะวงศ์ลาวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวอุบลราชธานี ได้ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 หรือข้าวเจ้าใหญ่ ข้าว กข.15 และข้าว กข6 หรือ ข้าวเหนียว เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นพันธ์ข้าวในการเพาะปลูกในฤดูฝนปี 2556 สำหรับพันธ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ขนาดบรรจุถุงละ 25 กิโลกรัม ๆละ 29 บาท จำหน่ายราคา ถุงละ 725 บาท พันธ์ข้าว กข.15 ขนาดบรรจุ ถุงละ 25 กิโลกรัม ๆละ 29 บาท จำหน่ายราคาถุงละ 725 บาท พันธ์ข้าว กข.6 ขนาดบรรจุถุงละ 25 กิโลกรัมๆละ 24บาท จำหน่ายถุงละ 600 บาท และพันธ์ข้าวสุพรรณบุรี1 ขนาดบรรจุถุงละ 25 กิโลกรัมๆละ 23 บาท จำหน่ายถุงละ 575 บาท
เกษตรกรที่สนใจอยากจะได้พันธ์ข้าวชนิดต่างๆไปปลูก ติดต่อได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวอุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-312592 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กรกช ภูมี / สวท.อุบลฯ  สปข.2 รายงาน

ภาพและข่าว : สำนักประชาสัมพันธ์เขต2