กศน.เมืองอุบลฯ เปิดสอนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุบลราชธานี รับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร หลักสูตร 40 ชั่วโมง

( 9 ม.ค.56 ) นายพิษณุ ภูมิภาค ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุบลราชธานี เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น หลักสูตร 40 ชั่วโมง เริ่มทำการสอนตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เรียนเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 16.30 ถึง 18.30 น. เน้นการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้และเข้าใจง่าย หลักฐานการรับสมัคร สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่าละ 2 ฉบับ ค่าสมัครเรียน 20 บาท
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข 045-262184 หรือที่ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข 045-242537 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มกราคม 2556

กรกช ภูมี / สวท.อุบลฯ สปข.2 รายงาน

ข่าวและภาพ : สำนักประชาสัมพันธ์เขต2