อุบลฯ ทหารชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ที่ 2206 กองกำลังสุรนารี รุกปลุกชาวบ้านริมโขงออกต้านยาเสพติด


ทหารชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ที่ 2206 กองกำลังสุรนารี รุกกระชับปลุกชาวบ้านริมโขงออกต้านยาเสพติด

วันที่ 9 ม.ค. 2556 ที่ ศาลาประชาคม บ้านนาทราย ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี พันเอกประจวบ มูลประดับ รองเสนาธิการกองกำลังสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด โดยมี ร้อยเอกไพรัตน์ ชื่นชม หัวหน้าชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ที่ 2206 กองกำลังสุรนารี นำคณะวิทยากรฝ่ายทหารลงพื้นที่เป้าหมายหมู่บ้านที่อยู่ตามแนวชายแดนแถบแม่น้ำโขง

โดยการนำราษฎรที่มีจิตอาสาจำนวนหนึ่ง ที่จะพากันช่วยเหลือประเทศชาติ ด้วยการร่วมกันต่อต้านยาเสพติดให้โทษทุกชนิด ซึ่งหมู่บ้านตามริมฝั่งแม่น้ำโขง นับว่าเป็นหมู่บ้านเป้าหมาย ที่มีความเสี่ยงต่อการลักลอบนำเข้า ทั้งยังเป็นเส้นทางผ่านที่จะลักลอบเข้าไปยังหัวเมืองชั้นใน

การอบรม ได้เน้นเรื่องการหาข่าวในพื้นที่ การให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแบบดาวกระจายชนิดปากต่อปาก ให้ได้รับทราบทั่วถึงกัน เพื่อจะได้เป็นภูมิคุ้มกันจากภัยยาเสพติดในสังคมของแต่ละชุมชน ตลอดจนอันตรายต่อประเทศชาติ พร้อมกันนี้ก็ได้ ให้ความรู้ในด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้มีการเลี้ยงสัตว์ อาทิ สุกร เป็ด ไก่ และปลา เป็นต้น เมื่ออบรมเสร็จแล้ว เชื่อว่าชาวบ้านจะได้เข้าใจในการต่อต้านยาเสพติด พร้อมกับการดำรงชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง อย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป

ข่าว กฤษณะ วิลามาศ/จ.อุบลราชธานี

ข่าวและภาพ : 77Nation