โรงเรียนกีฬาอุบลเปิดรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556‏

โรงเรียนกีฬาอุบลเปิดรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556‏

นายณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เผยถึงการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนกีฬาฯ ว่า “ในขณะนี้ทางสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประกาศรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อยังโรงเรียนกีฬาสังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้ง 11 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งในปีการศึกษา 2556 นี้ทางโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จะเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ทั้งหมด 5 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย

1. กรีฑา ม.1 , ม.2 และม.4 (ช/ญ)

2. เซปักตะกร้อ ม.1 และม.4 (ช/ญ)

3. มวยไทย-มวยสากลสมัครเล่น ม.1 และม.4 (ช/ญ) , ม.2 (ญ)

4. มวยปล้ำ ม.1 และม.4 (ช/ญ)

5. ฟุตบอล ม.1 (ช)

สำหรับท่านผู้ปกครองที่สนใจจำนำบุตรหลานเข้าสมัครเรียน สามารถติดต่อสอบถามขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม – วันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00น. ณ โรงเรียนกีฬาที่ประสงค์จะเข้าเรียน ทั้ง 11 แห่ง ทั่วประเทศ ได้แก่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา และโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง

นอกจากนี้ ท่านผู้ปกครองสามารถติต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการรับนักเรียนของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ได้ที่ 045 – 315846-7 และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมรวมถึงดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

ดาวโหลดใบสมัคร

ข่าว : Guide Ubon