อุบลฯ ร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556

จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2556

วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี ได้กำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ  โดยในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม  2556  โดยในปีนี้นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  ได้ให้คำขวัญประจำวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2556 ว่า  “รักษาวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เพิ่มพูนปัญญา  นำพาไทยสู่อาเซียน”

วันที่  2  มกราคม 2556  นางนภา  สกุนตนาค  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ประธานการประชุมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประชุมผู้เกี่ยวข้อง ได้กำหนดสถานที่จัดงานหลายแห่ง เช่น กองบิน  21 ,  มณฑลทหารบกที่  22 , เทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ  และสำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 2 อุบลราชธานี โดยมีการจัดพิธีเปิดที่กองบิน 21  เวลา 10.00  น.  โดย นายวันชัย สุทธิวรชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งภายในงานที่ท่าอากาศยานจะมีการแสดงเครื่องบิน  อาวุธยุโทปกรณ์ในการสู้รบ  ในส่วนของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี จะมีกิจกรรมการเขียนหัวใจถวายพระพรฯ  การวาดภาพระบายสี  การถ่ายภาพประทับใจหนูน้อยอาเซียน  เล่นเกมส์มหาสนุก  ห้องฉายภาพยนตร์  เวทีคนกล้าดาราน้อย  สวนสนุกฮาเฮ     ส่วนมณฑลทหารบกที่ 22 จะมีการแสดงยิงปืนเฉียบพลัน จาก ร.6  การแสดงของชมรมนาฏศิลป์สุขสำราญ  การแสดงของเทศบาลคำขวาง  และกิจกรรมอื่นๆ  อีกมากมาย

ซึ่งแนวทางในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2556  มีการจัดกิจกรรม คือ เน้นการจัดกิจกรรมตอบสนองของนโยบายรัฐบาล  โดยเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  จัดกิจกรรมเผยแพร่พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    คติธรรมของสมเด็จพระสังฆราช  คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ  คำขวัญของบุคคลสำคัญ  สารวันเด็ก  และกิจกรรมที่ส่งเสริมการรักชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์  เน้นให้เด็ก  และเยาวชนมีความขยัน ประหยัด ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงด้วย

เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้  ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของรางวัล ขนม ของใช้ อุปกรณ์การเรียน หรือบริจาคเป็นเงิน  ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1  ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  (หลังเก่า)

ติดต่อ  คุณสิทธิพร  ไขแสง  โทร.045 – 242323  แฟกซ์ 045 – 242320

ภาพ : Mthai