เทศบาลนครอุบลฯจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556

เทศบาลนครอุบลฯจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
นางรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 2 ของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ภายใต้คำขวัญจาก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี คือ “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน”
โดยเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ เรียนรู้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การรักษาสิ่งแวดล้อม และเรียนรู้ฝึกทักษะผ่านซุ้มกิจกรรมต่างๆ จำนวน 13 ซุ้ม ดังนี้
1. ซุ้มธนาคารขยะรีไซเคิล นำขยะรีไซเคิลมาแลกรับอุปกรณ์การเรียนฟรี 1 ชุด
2. ซุ้มลดภาวะโลกร้อน ซุ้มที่จัดแสดงกิจกรรมเพื่อลดภาวะโลกร้อนอย่างง่ายและได้รางวัลจากการเล่นเกมส์ตอบคำถาม
3. ซุ้มประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ เช่น กิจกรรมตุ๊กตาปูนปาสเตอร์ การสอนงานประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้
4. ซุ้มบริการตรวจสุขภาพ บริการตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจฟัน การตรวจวัด EQ ฯลฯ
5. ซุ้มกีฬา ฝึกทักษะด้วยเกมส์กีฬาชิงของรางวัลมากมาย
6. ซุ้มตัดผมฟรี บริการตัดผมให้กับเด็กและปกครอง
7. ซุ้มกิจกรรมอาเซียน เป็นซุ้มกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ความรู้ด้านเอกลักษณ์ความเป็นอาเซียนของแต่ประเทศ
8. ซุ้มจิ๊กซอ การจัดการแข่งขันต่อจิ๊กซอทั้งประเภทเดี่ยวและประเภทครอบครัว เพื่อส่งเสริมความรักสามัคคี เพื่อฝึกทักษะสมองและประสาทสัมผัสให้กับเด็ก
9. ซุ้มสวนสนุก เช่น กิจกรรมการปาเป้ารับรางวัล ปราสาทลมยาง สวนสนุก โชว์ลูกเสือ ฯลฯ
10.ซุ้มดูหนังฟังธรรม (ห้องประชุมสภาชั้น 3) ชมการฉายหนังเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ภาพยนตร์
แอนิเมชั่น ฟังการบรรยายธรรมจากพระอาจารย์ชื่อดัง รับรองสนุกและได้ความรู้
11.ซุ้มกิจกรรมโรยตัว เพื่อฝึกความสามารถในการพิชิตความสูง โดยเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญการ
12.ซุ้มเกมส์มหาสนุก ร่วมสนุกกับเกมส์ต่างๆมากมาย อาทิ เกมส์ Angry Bird เกมส์ลอดห่วงไฟฟ้า
กิจกรรมเกมส์ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์
13.ซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม บริการอาหาร เครื่องดื่ม ไอศกรีม ขนมขบเคี้ยวมากมายตลอดงาน

นอกจากนี้ ตื่นตาตื่นใจกับแสดงบนเวที สนุกลุ้นกับการจับแจกของรางวัลมากมาย เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองพาบุตร หลาน เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045 – 246060 – 3 ต่อ 139 ในวันและเวลาราชการ

ภาพและข่าว : www.cityub.go.th
นางสาวขนิษฐวดี ภูธรโยธิน/ข่าว
คณะกรรมการกรองข้อมูลข่าวสาร/กรองข่าว
นางภัททิยาภรณ์ ใครบุตร/รับรองข่าว
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์