แรงงานอุบลฯแห่หางาน ส่วนใหญ่ต้องการงานใกล้บ้านได้ค่าจ้างสูง

อุบลราชธานี – ปัญหาการจ้างแรงงาน หลังรัฐบาลให้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาทจัดหางานจังหวัดระบุ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ไม่มีปัญหาบอกเลิกจ้างส่วนการหางานใหม่ของแรงงานขณะนี้ เพราะต้องการได้ที่ทำงานอยู่ใกล้บ้านเพื่อลดภาระค่าเดินทางจากราคาน้ำมันแพง

วันนี้ (4 ม.ค.) ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี แรงงานที่ว่างงาน ซึ่งถูกบอกเลิกจ้างจากโรงงานในภาคกลางรวมทั้งแรงงานที่ต้องการหางานใหม่ ตามที่ตัวเองต้องการเข้าตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่ประกาศรับสมัครเฉลี่ยวันละ 100-150 ราย แต่ปัจจุบันมีบริษัท ห้างร้าน โรงแรม และสถานประกอบการประกาศรับสมัครแรงงานใหม่ในกลุ่มพนักงานขาย พนักงานบัญชีช่าง แม่บ้าน พนักงานขับรถ กุ๊กจำนวน 158 ตำแหน่ง จำนวน 642 อัตรารายได้เฉลี่ย 9,000-20,000 บาท

นายอณุภาพ ศิลป์ประเสริฐ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ปัญหาของผู้ว่างงานที่มาแจ้งความประสงค์ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ต้องการหางานใหม่แทนงานเดิมที่ทำอยู่แล้วโดยมีเหตุผลสถานที่ทำงานไกลจากบ้านไม่คุ้มกับค่าเดินทาง หรือบางรายเคยทำงานอยู่ในกรุงเทพฯ

เมื่อกลับมาอยู่ที่ภูมิลำเนาต้องการเงินเดือนเท่าเดิมส่วนแรงงานที่ถูกบอกเลิกจ้างจากการปรับขึ้นค่างจ้างวันละ 300 บาทในจังหวัดยังไม่มี เพราะสถานประกอบการขนาดใหญ่ 2 แห่งซึ่งส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรและสิ่งทอมีค่าจ้างใกล้เคียงค่างแรงขั้นต่ำที่รัฐบาลประกาศใช้อยู่แล้วจึงปรับตัวได้

 

ข่าวและภาพ : ASTV