อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี ได้จัดเตรียมความพร้อมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว

อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี ได้จัดเตรียมความพร้อมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว

ที่ตั้ง อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี 112 หมู่ที่ 7 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045-412256 โทรสาร 045-412256

http://youtu.be/jXv_4tB1liI