จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556

วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี ได้กำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ โดยในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 โดยในปีนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญประจำวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ว่า “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน” วันที่ 2 มกราคม 2556 นางนภา สกุนตนาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานการประชุมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประชุมผู้เกี่ยวข้อง ได้กำหนดสถานที่จัดงานหลายแห่ง เช่น กองบิน 21 , มณฑลทหารบกที่ 22 , เทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 2 อุบลราชธานี

โดยมีการจัดพิธีเปิดที่กองบิน 21 เวลา 10.00 น. โดย นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งภายในงานที่ท่าอากาศยานจะมีการแสดงเครื่องบิน อาวุธยุโทปกรณ์ในการสู้รบ ส่วนที่มณฑลทหารบกที่ 22 จะมีการแสดงยิงปืนเฉียบพลัน จาก ร.6 การแสดงของชมรมนาฏศิลป์สุขสำราญ การแสดงของเทศบาลคำขวาง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งแนวทางในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 มีแนวทางการจัดกิจกรรม คือ เน้นการจัดกิจกรรมตอบสนองของนโยบายรัฐบาล โดยเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมเผยแพร่พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คติธรรมของสมเด็จพระสังฆราช คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ คำขวัญของบุคคลสำคัญ สารวันเด็ก และกิจกรรมที่ส่งเสริมการรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เน้นให้เด็ก และเยาวชนมีความขยัน ประหยัด ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงด้วย

เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของรางวัล ขนม ของใช้ อุปกรณ์การเรียน หรือบริจาคเป็นเงิน ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)

ติดต่อ คุณสิทธิพร ไขแสง โทร.045 – 242323 แฟกซ์ 045 – 242320

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์อุบลฯ