ปีใหม่คอเหล้าเมืองอุบลฯ หนีการตรวจจับแห่ใช้บริการแท็กซี่

อุบลราชธานี-แท็กซี่เมืองอุบลฯ รายได้เพิ่มจากการจ้างเหมาคันของนักเดินทาง และนักดื่มใช้บริการหนาแน่น เพื่อหนีการตรวจจับเมาแล้วขับ มีรายได้เพิ่มช่วงเทศกาลปีใหม่อีกเท่าตัว

บรรยากาศฉลองเทศกาลปีใหม่ที่ จ.อุบลราชธานี โชเฟอร์ขับรถแท็กซี่รับจ้างหลายบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากวันละ 3,000-4,000 บาท เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว เนื่องจากประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัดจ้างเหมาให้ขนสัมภาระไปส่งถึงบ้านในต่างอำเภอมากกว่าใช้บริการรถโดยสารประจำทาง เพราะมีผู้ใช้บริการหนาแน่นไม่สะดวก และต้องใช้เวลาเดินทางนานกว่าปกติ นอกจากการจ้างเหมาให้ไปส่งตามสถานที่ต่างๆโชเฟอร์ขับรถแท็กซี่ยังมีรายได้เพิ่มจากกลุ่มนักดื่มที่ออกมาเที่ยวหาความสำราญตามแหล่งบันเทิงในตัวเมืองโดยจอดรถทิ้งไว้ที่บ้านเพราะต้องการหนีการตรวจจับแอลกอฮอล์จากเจ้าหน้าที่ในช่วงเทศกาลนี้

นายวันชัย ภาระวงศ์ คนขับรถแท็กซี่กล่าวว่า ตั้งแต่เริ่มเทศกาลถึงปัจจุบัน มีประชาชนใช้บริการมากกว่าปกติ 2-3 เท่าตัว โดยเฉพาะในกลุ่มนักดื่มที่ออกเที่ยวกลางคืนเปลี่ยนพฤติกรรมไม่เอารถส่วนตัวออกมาแต่จะเรียกใช้บริการทั้งขาไป และกลับบ้าน ทำให้มีรายได้มากขึ้นอีกเท่าตัว

 

ข่าวและภาพ : ASTV