ภาพงานเทศกาล กินสบายใจ ห่างไกลโรค

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงความมั่นคงทางอาหาร จ.อุบลราชธานี โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งสร้างความตระหนักแก่ประชาชนเรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัย และให้ผู้ประกอบการได้พบปะกับผู้ผลิตอาหารปลอดสารพิษโดยตรงนั้น เพื่อให้โครงการดังกล่าวได้เผยแพร่ไปสู่สาธารณะและเป็นการนำเสนอผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา

สื่อสร้างสุขฯจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงานเทศกาลดังกล่าวขึ้น ภายใต้ชื่อ “เทศกาลกินสบายใจ ห่างไกลโรค” ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค.2555 ระหว่างเวลา 10.00 เป็นต้นไป ณ บริเวณชั้น G ศูนย์อาหาร ห้างสรรพสินค้าซิตี้มอลล์  สุนีย์

ซึ่งภายในงานมีกิจกกรมมากมาย การรวมตัวกันของเกษตรกรอินทรีย์เพื่อจำหน่ายสินค้าและเผยแพร่ความรู้เรื่องเกษตรปลอดสารกว่า 50 ร้าน  การแสดงดนตรีของวงดนตรีชาวนา “ลำนำอีสาน” ผสานกับวงดนตรีเครื่องเป่า UBRU Brand ของ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีเวทีเสวนา “ฉันอยากเป็นชาวนา” และ “ก้าวต่อไปของพื้นที่อาหารปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร”  นิทรรศการ กินเปลี่ยนโลก การตรวจสารปนเปื้อน ซุ้มอาหารปลอดภัย การแสดงพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่น่าสนใจ

โดยงานในครั้งนี้มีพิธีเปิดที่ไม่เหมือนใครนั่นคือ เปิดโดยการ “ฟาดข้าว” และพิธีขอบคุณชาวนาโดยนายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางสุนีย์ ตรียางกูรศรี ประธานกรรมการบริษัทในเครือก้าวหน้ากรุ๊ปจำกัด และนายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกับตัวแทนภาคส่วนต่างๆ

We cannot display this gallery