จ.อุบลฯ เปิดศูนย์ป้องกัน-ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่

นาย สุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการ่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2556 และเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2555 ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2556 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาและเฉลิมฉลอง ในเทศกาลปีใหม่อย่างมีความสุข และปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2556 มีเป้าหมายลดจำนวนผู้บาดเจ็บ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนการเกิดอุบัติเหตุลงร้อยละ 5 ของปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ธรณีพิบัติสินามิ ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว จำนวน 6 ราย การจัดงานครั้งนี้เป็นการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับประชาชน ให้เกิดวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยลดความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินจากภัยพิบัติทุกประเภท

 

ข่าว : ASTV

ภาพ : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2