สื่ออุบลฯ จัดเทศกาลกินอาหารปลอดภัยจากเกษตรอินทรีย์

อุบลราชธานี – ผู้ว่าฯ อุบลราชธานี ขึ้นเวทีกล่าวขอบคุณชาวนาที่ปลูกข้าวให้ทุกคนกิน พร้อมร่วมฟาดข้าวซึ่งเป็นกระบวนการเก็บเกี่ยวของชาวนาแต่อดีต สำหรับในงานมีการจำหน่ายอาหารปลอดสารพิษ การขับกล่อมวงดนตรีชาวนาผสมเครื่องเป่า นิทรรศการการปลูกพืช ผัก ผลไม้ ข้าวปลอดสารพิษ

นายสุชัย เจริญมุขยนันท ผู้อำนวยการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี กล่าวถึงการทำโครงการสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงความมั่นคงทางอาหารของ จ.อุบลราชธานี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 ธ.ค.นี้ ที่ศูนย์อาหารห้างสรรพสินค้าซิตี้มอลล์ สุนีย์ อ.เมือง ว่า ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคเอกชนที่ผลิตอาหารปลอดสารพิษ เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนรู้ถึงการบริโภคอาหารปลอดภัย และให้ผู้ผลิตอาหารปลอดสารพิษพบกับผู้ประกอบการร้านอาหารโดยตรง

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการนำอาหารปลอดภัยไปจำหน่ายให้กว้างขวาง โดยในเทศกาลกินสบายใจ ห่างไกลโรค ซึ่งจะมีเกษตรกรอินทรีย์วางจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดสารพิษกว่า 50 เจ้า และตลอดการจัดงาน จะมีการแสดงดนตรีลำนำอีสานซึ่งเป็นวงดนตรีของชนชั้นชาวนาเล่นผสมกับวง เครื่องเป่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขับกล่อมลำเนาตลอดงาน รวมทั้งการเสวนา และการจัดแสดงนิทรรศการ “กินเปลี่ยนโลก” การตรวจสารปนเปื้อน การแสดงพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ทนต่อโรค

โดยในวันเปิดงานเย็นวันที่ 21 ธ.ค.นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ขึ้นกล่าวขอบคุณชาวนาที่ผลิตข้าวให้ทุกคนกิน และร่วมฟาดข้าว ซึ่งเป็นกระบวนการเก็บเกี่ยวของชาวนาแต่ดั้งเดิมด้วย
ภาพและข่าว : ASTV