ป.ป.ส.เผย 20 จว.อีสานยาเสพติดระบาดรุนแรง

  กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมด้านยาเสพติดที่ จ.อุบลราชธานี เพื่อมอบนโยบายและแนวทางแก้ปัญหาตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี 2555 ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ยาเสพติดของ ป.ป.ส. พบว่าภาคอีสานมีพื้นที่ระบาดของยาเสพติดค่อนข้างถึง 18 จังหวัด ส่วนอีก 2 จังหวัด เริ่มระบาดรุนแรงอีก รัฐบาลจึงให้ความสำคัญและกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อเร่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศเจตนารมณ์
นอกจากนี้ ยังพบกลุ่มนักโทษติดยามีจำนวนเพิ่มจากเดิมถึงเท่าตัว อยู่ที่กว่า 2 แสนคน
ทั้งนี้ ทั้ง 7 มาตรการที่ประสบความสำเร็จ คือ การสกัดกั้นและปราบปราม แต่มาตรการที่ยังเป็นจุดอ่อน คือการบำบัด รักษาผู้เสพ ดังนั้น ทุกองค์กรโดยเฉพาะท้องถิ่น ควรเข้ามาสนับสนุนเพื่อให้การบำบัดรักษาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ข้อมูล :  ASTV ผู้จัดการ

ขอบคุณภาพประกอบจาก INTERNET