ภัยแล้งกระทบ “อ.ดอนมดแดง” กว่า 4 พันไร่ปลูกพืชผักไม่ได้

อุบลราชธานี – ภัยแล้งยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกในอุบลราชธานี พบที่ “อำเภอดอนมดแดง” พื้นที่กว่า 4,000 ไร่ไม่สามารถปลูกพืชได้ “อบต.ท่าเมือง” เร่งซ่อมท่อส่งน้ำขนาด 30 นิ้ว หวังส่งน้ำเข้าระบบชลประทานเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกกว่า 500 ไร่
สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ.อุบลราชธานียังคุกคามเกษตรกรในพื้นที่ แม้ว่าจะมีการงดปลูกข้าวนาปรังแล้วก็ตาม ล่าสุดการปลูกพืชใช้น้ำน้อยก็ยังได้รับผลกระทบด้วย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระบุว่า อำเภอดอนมดแดงมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 6 ตำบล 26 หมู่บ้าน พื้นที่กว่า 3,900 ไร่ไม่สามารถปลูกพืชในฤดูแล้งปีนี้ได้ ส่วนพื้นที่ประสบภัยแล้งทั้งจังหวัดมีกว่า 1.2 แสนไร่ หนองน้ำ 13 แห่งแห้งขอด

ขณะเดียวกันทีมช่างจาก อบต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี ต้องเร่งซ่อมท่อส่งน้ำขนาด 30 นิ้ว ซึ่งใช้ส่งน้ำจากลำน้ำหนองบ่อ ลำน้ำสาขาลำเซบก ที่ชำรุดเสียหายมีรอยรั่วซึมหลายแห่ง เพื่อจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบคลองชลประทาน ส่งน้ำให้พื้นที่เกษตรกรรมกว่า 500 ไร่ที่อยู่ระหว่างการเพาะปลูกพืชอายุสั้นแทนการปลูกข้าวนาปรัง หลังพื้นที่ประสบภาวะภัยแล้งไม่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

ภาพและข่าว : ASTV