5 พฤติกรรมที่ฆ่าชีวิตคนไทย

   5 พฤติกรรมที่ฆ่าชีวิตคนไทย

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยรายงานภาระโรคของโลกล่าสุด ที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ลานเชท เดือนธันวาคม ที่พบว่า โรคไม่ติดต่อเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต 34.5 ล้านคนทั่วโลก คิดเป็นเกือบสองในสามของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด 52.8 ล้านคนในปี พ.ศ.2553  โดยห้าอันดับแรกของสาเหตุการเสียชีวิตได้แก่ ความดันโลหิตสูง 9.4 ล้านคน ยาสูบ 6.3 ล้านคน การดื่มสุรา 5 ล้านคน การขาดการออกกำลังกายและการกินอาหารที่ไม่เหมาะสม 12.5 ล้านคน รายงานชี้ให้เห็นถึงขนาดของปัญหาโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพประชากรของโลกและกระทบถึงการพัฒนา อันเป็นสาเหตุที่สหประชาชาติได้มีการจัดประชุมสุดยอดผู้นำประเทศเพื่อถกการแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเมื่อปีที่แล้ว

ดร.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ หัวหน้าโครงการวิจัยภาระโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยตัวเลขคนไทยที่เสียชีวิต พ.ศ.2552 ว่าจากโรคความดันโลหิตสูง 86,882 คน ยาสูบ 50,710 คน การดื่มสุรา 22,672 คน การขาดการออกกำลังกาย และการกินอาหารที่ไม่เหมาะสม 31,743 คน รวมเป็นจำนวน 192,007 คน จากจำนวนคนไทยที่เสียชีวิตทั้งหมด 430,652 คน หรือ 44.5 % ในปีเดียวกัน

ศ.นพ.ประกิต กล่าวต่อไปว่า แนวโน้มการเสียชีวิตของคนไทยจากโรคที่เป็นผลจาก 5 พฤติกรรมอันได้แก่ ความเครียด การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การขาดการออกกำลังกายและการกินอาหารที่ไม่เหมาะสม     จะยังคงสูงต่อไป เนื่องจากพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคทั้ง 5 ยังคงสูงมาก โดยคนไทยที่มีความดันโลหิตสูงและเบาหวานมีถึง 11 ล้านคน ชายไทยยังสูบบุหรี่ถึง 42 %  ดื่มสุรา 60 %  การออกกำลังไม่เพียงพอถึงกว่าครึ่ง ทานผักผลไม้ไม่เพียงพอถึง 70 %        และแม้แต่ผู้ป่วยเบาหวานชายยังสูบบุหรี่ถึง 37 % และความดันสูงยังสูบบุหรี่ 31 % ตนจึงขอสนับสนุน นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้สัมภาษณ์ว่า ปีงบประมาณ 2556 จะให้กระทรวงสาธารณสุขเน้นการปรับพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคความดันสูงและเบาหวานให้ลดการบริโภคสุรา-ยาสูบ เพิ่มการออกกำลังกายและการบริโภคอาหารที่เหมาะสม

ภาพ, ข่าว : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  โทร. 0-2278-1828 / 08-1822-9799