เติมฝันปันรัก

ผศ.ประชุม ผงผ่าน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ งานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ งานบริการและสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, เว็บไซต์ไกด์อุบลดอทคอม, คลังน้ำมัน ปตท. อุบลราชธานี และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  ได้จัดโครงการเติมฝันปันรัก ครั้งที่ ๕ ณ โรงเรียนบ้านหนองยู อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

โดย ผศ.อานนท์ สุริยา อดีตรองอธิการบดีบริการวิชาการชุมชน นำคณะผู้บริหาร พนักงาน นักศึกษา และภาคีเครือข่าย ร่วมเดินทางนำเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นดีวีดี อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน หนังสืออ่านนอกเวลาเรียน สื่อการเรียนรู้  เสื้อกีฬา ผ้าห่ม จักรยาน ตู้ยาและยารักษาโรคต่างๆ

นอกจากนี้ยังได้จัดสรรอุปกรณ์กีฬา ผ้าห่ม และของขวัญส่วนหนึ่งมอบให้แด่โรงเรียนโนนคูณแสงสุข อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี อีกด้วย เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาในชุมชน พร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนให้มีสถานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและทัดเทียมสถานศึกษาในเขตเมืองอย่างเสมอภาค

ข่าวและภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี