พ่อเมืองดอกบัว โชว์ “ฟาดข้าว”กลางห้างดัง ฉลองเปิดเทศกาล “กินสบายใจ ห่างไกลโรค”

พ่อเมืองอุบลฯ ชูชาวนาเกษตรอินทรีย์เป็นคนที่ควรเคารพ

ผู้ว่าฯอุบลฯ ยกย่องชาวนาเกษตรอินทรีย์เป็นบุคคลที่ควรเคารพ ศรัทธา เหตุคนปลูกข้าวไม่ใส่ปุ๋ยเคมี เป็นคนที่มีคุณธรรม ด้าน ผอ.สื่อสร้างสุขอุบลฯ ชี้การจัดงานเป็นการให้กำลังใจเกษตรกร

นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานเทศกาล“กินสบายใจ ห่างไกลโรค”  ที่ ชั้น G ห้างสรรพสินค้าซิตี้ มอลล์ สุนีย์ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.ที่ผ่านมานั้น โดยเปิดเผยว่าการบริโภคอาหารปลอดภัยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนต้องได้รับแต่ปัจจุบันอาหารต่างๆล้วนเจือปนด้วยสารเคมี การซื้อขายพืชผักในตลาดจึงมีความระแวงว่าจะมีการปนเปื้อนและตกค้างของสารเคมีหรือยาฆ่าแมลง แม้กระทั่งข้าวที่เรารับประทานทุกวัน ดังนั้น หากเป็นไปได้ประชาชนควรเลือกซื้อสินค้าที่ปลอดจากสารเคมี ซึ่งเป็นการป้องกันโรคโดยไม่ต้องใช้ยา นอกจากนี้ตนเองเห็นว่าผู้ที่ทำเกษตรอินทรีย์เป็นผู้ที่มีคุณธรรม เป็นผู้ที่เสียสละ ควรได้รับความเคารพ

“ชาวนาหรือเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์จึงเป็นบุคคลที่น่าเคารพและศรัทธามากเพราะนอกจากจะทำนาปลูกข้าวให้คนทั้งประเทศกินแล้วการทำนาที่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีและสารเคมี แสดงถึงจิตใจที่มีคุณธรรมต้องการให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยและความครบถ้วนโภชนาการทางอาหาร เป็นสิ่งที่น่าเคารพยกย่องไม่น้อยกว่าการประกอบอาชีพอื่น”

ด้านนายสุชัย เจริญมุขยนันท ผู้อำนวยการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี เปิดเผยว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันหลายภาคส่วน ตั้งแต่ภาครัฐ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภาคเอกชน ห้างสรรพสินค้าซิตี้มอลล์ สุนีย์ และองค์กรภาคประชาสังคม เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ต่างๆ ซึ่งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยการทำเกษตรอินทรีย์ต้องใช้ความพยายามและใส่ใจกับพืชผักที่ปลูกอย่างมาก  การจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริม และให้กำลังใจกับเกษตรกรผู้ผลิตอาหารอาหารปลอดสารพิษ ซึ่งเป็นช่องทางให้เกษตรกรมีรายได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้เทศกาล“กินสบายใจ ห่างไกลโรค”ประกอบด้วยการแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ นิทรรศการต่างๆ การเสวนาองค์ความรู้สลับดนตรีกับวงชาวนา “ลำนำอีสาน” ซึ่งเป็นครั้งแรกของการประยุกต์ดนตรีซิมโฟนิคกับดนตรีชาวนาเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีพิธีเปิดที่น่าสนใจโดยการฟาดข้าวและพิธีขอบคุณชาวนา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเทศกาล“กินสบายใจ ห่างไกลโรค”  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค.นี้ ชั้น G ห้างสรรพสินค้าซิตี้มอลล์ สุนีย์

ข่าวและภาพ : ทีมงานสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สื่อสร้างสุขอุบลฯ