อุบลฯเตรียมจัดงานสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต

อุบลฯเตรียมจัดงานสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต

อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีเตรียมจัดงานสวดมนต์ข้ามปี วีถีไทย วิถีพุทธ ลด ละ เลิกอบายมุข หยุดภัยน้ำเมา ประจำปี 2556

ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่

ภาพ , ข่าว : ASTV