ปัดฝุ่นสามเหลี่ยมมรกตอุบลฯ เปลี่ยนสนามรบเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

เสนอ สามเหลี่ยมมรกต เป็นแหล่งท่องเที่ยว

      นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี เปิดเผยว่าสามเหลี่ยมมรกต หรือ ช่องบก เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างชายแดนไทย ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา มีพื้นที่ประมาณ 12 ตร.ก.ม. สำหรับพื้นที่ส่วนที่อยู่ในประเทศไทย คือ พื้นที่ในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ในเขตประเทศลาวคือ แขวงจำปาสัก ส่วนพื้นที่ในประเทศกัมพูชาคือ จังหวัดพระวิหาร ซึ่งสถานการณ์การลักลอบตัดไม้พะยูงค่อนข้างนิ่งแล้วและจากการที่เดินทางไปร่วมปรึกษาหารือกับ พล.ท ดาว ริน ผบ.พัน2 ของกัมพูชาโดยมีแนวคิดร่วมกันว่าน่าจะมีการพัฒนาสามเหลี่ยมมรกต เป็นแหล่งท่องเที่ยวเปลี่ยนจากสนามรบเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสมาสัมผัสกับธรรมชาติที่บริเวณอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยและเดินทางต่อไปยังสามเหลี่ยมมรกต นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังจะได้ช่วยเหลือเป็นหูเป็นตาในการช่วยกันดูแลรักษาป่าอีกด้วยซึ่งอย่างไรก็ตามก็จะได้เสนอแนวคิดเสนอไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้

ข่าว ภาพ : 77 Nation

ภาพประกอบ  INTERNET