จรัลชี้เหลืองแดงทำการต่อสู้ภาคประชาชนถดถอย นักวิชาการยันทุนนิยมชูปัจเจกทำลายชุมชน ธาตุแท้การเมืองยุคใหม่ไม่เห็นหัวคนจน

จรัลชี้เหลืองแดงทำการต่อสู้ภาคประชาชนถดถอย นักวิชาการยันทุนนิยมชูปัจเจกทำลายชุมชน ธาตุแท้การเมืองยุคใหม่ไม่เห็นหัวคนจน

งาน 5 ปีรำลึกการจากไปวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ 40 องค์กรผนึกกำลังจัดงานรำลึก หลายภาคส่วนร่วมถก 23 ปีแห่งการต่อสู้ของคนจนเห็นพ้องล้มเหลว ต้องเร่งลดอำนาจคนรวย เพิ่มอำนาจคนจน

15 ธันวาคม 2555 เครือข่ายสถาบันวิชาการ องค์กรอิสระ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม และ องค์กรภาคประชาชนกว่า 40 องค์กร รวมตัวสะท้อนปัญหาถอดบทเรียน 23 ปีแห่งการต่อสู้ และรำลึกการจากไป 5 ปี “วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์” นักสู้เพื่อคนจน ที่ศูนย์ภูมิปัญญาไทยบ้านปากมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี มีการจัดเวทีการแสดงดนตรีสากล และพื้นบ้าน เวทีวิชาการ และเวทีเสวนา “ก้าวที่ผ่านมาและก้าวต่อไปของขบวนการภาคประชาชน” โดยมีนักวิชาการสิทธิมนุษยชน และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งคณะกรรมการชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำมูล สะท้อนปัญหาการดำรงชีวิตของคนลุ่มน้ำที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐที่ผ่านมา

การเสวนาได้มีการหยิบยกแนวคิดของคุณวนิดา ตันติิวิทยาพิทักษ์นักต่อสู้เพื่อคนยากคนจน เช่น ไม่มีความทุกข์ยาก ถ้ามีความยุติธรรม ปัญหาความยากจนไม่ใช่เรื่องเวรกรรมแต่เป็นเรื่องของความยุติธรรม แทรกอยู่ตลอดการเสวนา

นายจรัล ดิษฐาอภิชัย ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า วันนี้ต้องเดินทางไปเปิดโรงเรียนนปช.ที่สกลนคร แต่ตนเลือกที่จะมาที่นี่เพราะมดวนิดาเป็นเสมือนแม่พระที่เสียสละเพื่อพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด ชีวิตตนผ่านการไว้อาลัยมานับไม่ถ้วนตั้งแต่อยู่ป่า ตุลา พฤษภา แต่คนหนึ่งที่มีความทรงจำชัดเจนคือมดวนิดา วันนี้ครบ 5 ปีการจากไปถือเป็นการรำลึก และปลุกความรู้สึกนึกคิดของพี่น้องคนยากคนจนในการก้าวเดินต่อไปไม่ย่อท้อ

นายจรัลยังได้กล่าวถึงการต่อสู้ของประชาชนทุกวันนี้ ยากกว่าเดิม เพราะความมีสีเหลืองแดง ความมีสีได้บดบังการแก้ปัญหาของคนยากคนจน เมื่อมีการเคลื่อนไหวจะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่รวมกันอย่างมีพลังเหมือนเดิม เป็นโจทย์ที่ทุกคนต้องช่วยกันแก้

สุมิตรชัย หัตถสาร ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ชี้ให้เห็นว่า ลัทธิทุนนิยมจะเน้นชูอุดมการณ์เอากรรมสิทธิปัจเจก ให้แต่ละคนรู้สึกว่าตนเองได้ประโยชน์ เมื่อทุกคนเห็นว่าตนได้ประโยชน์ ส่วนรวมก็ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญ กรรมสิทธิชุมชนจึงถูกทำลายในที่สุด
ทางออกในการต่อสู้ของภาคประชาชนคือ เราจะทำให้คนจนมีอำนาจ ลดอำนาจคนรวย เพื่อประโยชน์จะเกิดกับทรัพยากรสาธารณะ

ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง จุฬาฯ เผยสิ่งที่น่ากังวลคือขบวนการภาคประชาชนแตกแยกกันมาก พลังอ่อนล้ากว่าเมื่อก่อน สิ่งที่อยากเห็นคือการเมืองที่เห็นหัวคนจนอย่างจริงใจ ไม่ใช่เพียงใช้คนจนเป็นเครื่องมือ