ม.ราชภัฏอุบลฯ เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ระยะสั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ระยะสั้น ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนาคม 2555 จำนวน 15 หลักสูตร ดังนี้

1.การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 ระดับพื้นฐาน-ระดับกลาง อบรมวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2555
2.การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ระดับพื้นฐาน-ระดับกลาง อบรมวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2555
3.การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 อบรมวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2555
4.การใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2010 ระดับพื้นฐาน อบรมวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2555
5.การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ระดับสูง อบรมวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2555
6.การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป ด้วย Joomla อบรมวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2555 และวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2555
7.การใช้งานโปรแกรม SPSS อบรมวันที่ 4 – 5 เมษายน 2555
8.การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver อบรมวันที่ 23 – 25 เมษายน 2555
9.การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop CS อบรมวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2555
10.การใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2010 ระดับกลาง อบรมวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2555
11.การสร้างแอพพลิเคชั่นด้วย Flash อบรมวันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2555
12.การตัดต่อและผลิตสื่อ VCD, DVD ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere อบรมวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2555
13.การใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2010 ระดับสูง อบรมวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2555
14.การบริหารจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม MOODLE อบรมวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2555
15.การผลิตสื่อการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม Authorware อบรมวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555

สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โทรศัพท์ 0-4526-1234 ต่อ 1733 หรือ Email : rdsiubru@gmail.com