ทหารอุบลฯรุกอบรมกลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้านเป้าหมายต้านยาเสพติด หวังทำพื้นที่ให้เป็นสีขาว

อุบลฯ ทหารนำชาวบ้านกลุ่มเสี่ยงอบรมต้านยาเสพติด

ทหารกองกำลังสุรนารีทำงานเชิงรุกนำกลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้านเป้าหมายเข้าอบรมผู้นำต้านยาเสพติด หวังทำพื้นที่ให้เป็นสีขาว

ที่ ศาลานาบุญ วัดพระโต บ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี นายโชติ แช่มช้อย ปลัดอาวุโสอำเภอนาตาล เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมค่ายผู้นำกลุ่มเสี่ยงป้องกันยาเสพติด โดยมี ร้อยเอกไพรัตน์ ชื่นชม หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ที่ 2206 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 ส่วนแยก 2 กองกำลังสุรนารี ได้นำชาวบ้าน ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของยาเสพติด เข้ารับการอบรม รับความรู้เพิ่มเติม ในการที่จะพากันทำให้ยาเสพติดและสิ่งผิดกำหมายทุกประเภท ไม่ให้เข้ามาในเขตแต่ละหมู่บ้าน

ซึ่งผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด จะคัดเลือกเอาแต่เฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ตามแถบแนวชายแดนแม่น้ำโขง ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง หรือ หมู่บ้าน(อพป)ทั้งนั้น หมู่บ้านละ 2 คน จำนวน 8 หมู่บ้าน เนื่องจากหมู่บ้านเหล่านี้ จะสุ่มเสียงและเป็นเส้นทางผ่านเข้ามา ของสิ่งเสพติดทั้งหลาย มีกำหนดอบรมเป็นระยาวหลายวัน คือตั้งแต่วันที่ 8 -22 ธ.ค..2555 รวมเวลาฝึกอบรมถึง 15 วัน คาดว่า ทุกคนคงจะความรู้จากโครงการนี้ไปปฏิบัติในหมู่บ้านของตนต่อไป เชื่อว่าอีกระยะเวลาไม่น่านนัก หมู่บ้านต่างๆก็จะกลับมาเป็นหมู่บ้านสีขาว ดังเช่นอดีตที่ผ่านมา

ข่าว , ภาพ : กฤษณะ วิลามาศ   77NATION