เตือนหมอนวดไทยระวังแก๊งหลอกไปขายตัวมาเลเซีย

เตือนหมอนวดไทยระวังแก๊งหลอกไปขายตัวมาเลเซีย

ผู้ประกอบอาชีพนวดแผนโบราณชาวไทย หลายรายถูกหลอกไปค้าประเวณีที่มาเลเซีย

อุบลราชธานี – สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เตือนหญิงประกอบอาชีพหมอนวดแผนโบราณเลี่ยงไปทำงานในรัฐซาราวัก และรัฐซาห์บา หลังพบหญิงไทยถูกหลอกบังคับค้าประเวณีกว่า 30 คน และได้ค่าแรงต่ำกว่าคำชักชวน

นายพงศ์ปราชญ์ มากแจ้ง หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า ได้รับการประสานจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เตือนให้หญิงสาวที่ประกอบอาชีพหมอนวดแผนโบราณหลีกเลี่ยงไปทำงานในรัฐซาราวัก และรัฐซาห์บา เนื่องจากมีขบวนการนายหน้าเถื่อนหลอกลวงไปทำงานในเมืองกูชิง เมืองบินตูลู และเมืองไซบู โดยใช้สิทธิประเภทวีซ่าท่องเที่ยว ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศมาเลเซียได้

ช่วง 1 ปีที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตไทยได้ช่วยเหลือหญิงสาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ถูกหลอกไปทำงานและถูกบังคับให้ค้าประเวณีแล้วกว่า 30 ราย และจากการตรวจสอบสภาพสถานบริการในรัฐดังกล่าว เป็นการเปิดให้บริการอยู่บนชั้นที่ 2 ของตึกแถวขนาดเล็ก ไม่ได้มาตรฐาน

จากการสอบถามหญิงสาวที่เป็นเหยื่อระบุว่า ได้รับคำชักชวนจากแก๊งนายหน้าเถื่อนมีค่าตอบแทนดี แต่เมื่อเข้าไปอยู่ไม่ได้รับค่าตอบแทนตามข้อตกลง ทั้งถูกยึดหนังสือเดินทาง ถูกบังคับไปให้บริการนอกร้าน และถูกบังคับค้าประเวณี ที่ผ่านมาหญิงสาวที่ตกเป็นเหยื่อต้องอยู่อย่างหลบๆ ซ่อนๆ เพราะเข้าไปทำงานโดยผิดกฎหมาย เมื่อถูกจับได้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายมาเลเซีย มีโทษจำคุก 2-6 เดือน และถูกโบยด้วยไม้หวาย 3-6 ที

ทั้งนี้ เพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งค้ามนุษย์ข้ามชาติ จึงให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปทำงานในรัฐดังกล่าวของประเทศมาเลเซีย ก่อนเดินทางควรตรวจสอบความชัดเจนการส่งคนงานไปทำงานยังต่างประเทศกับกระทรวงแรงงานก่อน หรือมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.อุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0-4524-2313-4 หรือสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย หมายเลข 063-2143-2107 และ 063-2143-2125

ภาพ , ข่าว  :  ASTV