ปรากฏการณ์พิศวง! ‘ตะวันอ้อมโขง’ ที่อุบลฯแห่งเดียวในประเทศไทย

อุบลฯ ชมปรากฏการณ์ตะวันอ้อมโขง

อุบลราชธานี ปรากฏการณ์พิศวง! ‘ตะวันอ้อมโขง(ตะวันยิ้ม) ที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม เป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว แห่งเดียวในประเทศไทย

ในช่วงฤดูหนาวของทุกปีในช่วงของเดือน ธันวาคม-มกราคม ที่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จะเกิดปรากฏการณ์ตะวันออ้อมโขง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ตะวันยิ้ม ซึ่งเกิดขึ้นประจำทุกปีโดยปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นด้านฝั่งประเทศลาวซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอุทยานแห่งชาติผาแต้ม โดยจะดูได้ชัดจนบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงตั้งแต่บ้านกุ่ม บ้านตามุย ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยตะวันอ้อมโขง เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าพิศวง ซึ่งเกิดจากดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวและขึ้นทางตะวันออกเฉียงใต้ที่เข็ม 114 องศา และตกที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่เข็ม 246 องศา ทำให้ช่วงนั้น สามารถเห็นดวงอาทิตย์ทำมุมน้อยกว่า 180 องศา โดยปรากการณ์นี้จะเริ่มเห็นในช่วงของต้นเดือนธันวาคมไปจนถึงปลายเดือนมกราคม ของทุกปี ซึ่งนักท่องเที่ยวจะมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นและตกอยู่ที่ฝั่งลาว

ส่วนการชมตะวันอ้อมโขงจะชมได้บริเวณริ่มฝั่งแม่น้ำของของบ้านกุมไปจนถึงบ้านตามุย ซึ่งด้านล่างของผาแต้ม ซึ่งขณะนี้ปรากฏการณ์ตะวันอ้อมโขงหรือพระอาทิตย์ยิ้มได้ปรากฏให้เห็นแล้ว

ข่าว , ภาพ :  นิลา สิงห์คีรี   77NATION