อุบลฯ จัดงานประเพณีบุญคูณลานกุ้มข้าวใหญ่

อุบลฯ จัดงานประเพณีบุญคูณลานกุ้มข้าวใหญ่

อุบลราชธานี อำเภอพิบูลมังสาหาร สืบสานงานบุญงานประเพณีบุญคูณลานกุ้มข้าวใหญ่ เป็นประเพณีบูชาแม่โพสพ หลังการเก็บเกี่ยวข้าวก่อนนำขึ้นไปเก็บไว้ที่ยุ้งฉาง

ภาพ , ข่าว  :   นิลา สิงห์คีรี   77NATION