กองกำลังสุรนารี รุกต่อเนื่องหมู่บ้านปากแซงชายแดนนำร่องต้านยาเสพติด

ราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด

กองกำลังสุรนารี รุกต่อเนื่องหมู่บ้านชายแดนนำร่องต้านยาเสพติด นำชาวบ้านอบรมราษฏรอาสาป้องภัยยาเสพติด

ที่ ศาลาประชาคม บ้านปากแซง หมู่ 3 ตำบลพะลานอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยเอกไพรัตน์ ชื่นชม หัวหน้าชุดสัมพันธ์มวลชน ที่ 2206 กองกำลังสุรนารี กล่าวรายงานของการนำโครงการรัฐบาลในการป้องปรามยาเสพติดให้โทษทุกชนิดมาปฏิบัติการในเชิงรุก หลังพบว่าในพื้นตามแนวชายแดนแม่น้ำโขงไทย ลาว ด้านจังหวัดอุบลราชธานี ได้มียาเสพติดลักลอบผ่านเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายโชติ แช่มช้อย ปลัดอาวุโสอำเภอนาตาล เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

ทั้งนี้ รัฐบาล ได้มีนโยบายต่อต้านและปราบปรามหลายรูปแบบเพื่อจะไม่ให้สิ่งเสพติดเหล่านี้เข้ามาแพร่กระจายในประเทศไทย ล่าสุดได้ปรับแผนปฏิบัติในเชิงรุก ด้วยการให้ทหารชุดมวลชนสัมพันธ์เข้าพื้นที่เสี่ยง โดยมีการเรียกชาวบ้านเข้าอบรมตามโครงการ ‘�ราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด’�เป็นการเร่งด่วน

โดยได้เลือกหมู่บ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหมู่บ้านนำร่องในเข้ารับการอบรม อย่างน้อยหมู่บ้านละ 40 คน และได้ตั้งเป้าตามหมู่บ้านเป้าหมายไว้หลายหมู่บ้านและได้เลือกเอา หมู่บ้านอาสาพัฒนาตนเองหรือหมู่บ้านที่มีกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกันนำร่องไปก่อน ส่วนหมู่บ้านเป้าหมายอื่นๆก็จะได้มีการอบรมเช่นเดียวกัน โดยคาดหวังว่า โครงการนี้จะทำให้ชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ จะได้พากันหลีกเลี่ยงพร้อมทั้งมีความรู้ถึงพิษภัยของสิ่งเสพติดเหล่านี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

ภาพ , ข่าว  :  77NATION