ชวนไม่สูบบุหรี่ในบ้าน ถวายเป็นพระราชกุศลวันพ่อแห่งชาติ

เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ขอเชิญชวนให้คุณพ่อที่ยังสูบบุหรี่ ไม่สูบในบ้าน เพราะควันบุหรี่มือสองที่ลูกหลานและคนใกล้ตัวได้รับ นอกจากเป็นสารกระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้และทำให้เกิดอาการหืดจับแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวอีกด้วย 

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า จากการสำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลกในปี พ.ศ.2554 พบว่าประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป 36.0% คิดเป็นจำนวน 19.5 ล้านคน ยังได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้าน โดยร้อยละ 62.2 ของครัวเรือนไทยไม่มีข้อห้ามการสูบบุหรี่ในบ้านร้อยละ 32.1 ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในบ้าน ที่เหลืออนุญาตให้สูบเป็นกรณีไป ซึ่งย่อมหมายความว่าเด็ก ๆ หลายล้านคนจะมีโอกาสได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านด้วย ซึ่งจะทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ที่มีหลักฐานยืนยันว่าควันบุหรี่เป็นต้นเหตุ โดยโรคที่เกิดจากควันบุหรี่มือสองในเด็ก คือ การเป็นหวัดบ่อย หูอักเสบเรื้อรัง อาการผิดปกติทางเดินหายใจ ทารกตายเฉียบพลัน โรคทางเดินหายใจส่วนล่าง ส่วนโรคที่เกิดจากควันบุหรี่มือสองในผู้ใหญ่ คือ การระคายเคืองจมูก โรคหัวใจขาดเลือด มะเร็งปอด ภาวะผิดปกติในระบบสืบพันธุ์สตรี ดังนั้นบ้านต้องปลอดควันบุหรี่ การไม่สูบบุหรี่ในบ้านทำให้ผู้สูบบุหรี่สูบน้อยลง และช่วยให้เลิกสูบง่ายขึ้นด้วย ถ้าหากเลิกสูบไม่ได้ก็ต้องพยายามไม่สูบให้เด็ก ๆ เห็น เพราะสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ลูกหลานห่างไกลบุหรี่คือ ไม่สูบเป็นตัวอย่างให้ลูกหลานเห็น โดยเฉพาะในบ้าน

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้จัดทำชุดสื่อรณรงค์บ้านปลอดบุหรี่ อาทิ โมบายบ้านปลอดบุหรี่ กล่องออมสิน แผ่นพับปากนก สติ๊กเกอร์บ้านปลอดบุหรี่ ฯลฯ เพื่อสนับสนุนการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงอันตรายของการได้รับควันบุหรี่มือสอง และรณรงค์ไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในบ้าน โดยใช้โอกาสวาระสำคัญ วันพ่อแห่งชาติวันที่ 5 ธันวาคม 2555 รวมถึงการรณรงค์ต่อเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2556 ท่านที่สนใจขอรับสื่อรณรงค์บ้านปลอดบุหรี่ได้ทาง www.smokefreezone.or.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โทร. 0-2278-1828

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
โทร. 0-2278-1828

ภาพ : http://image.mcot.net/media/images/2012-11-30/20121130150204.jpg