ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับสมัครนักเรียน ชั้นบริบาล-อนุบาล 3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นบริบาล – อนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2555

– ระดับชั้นบริบาล รับเด็กอายุ 2 – 3 ปี

– ระดับชั้นอนุบาล 1 รับเด็กอายุ 3 – 4 ปี

– ระดับชั้นอนุบาล 2 รับเด็กอายุ 4 – 5 ปี

– ระดับชั้นอนุบาล 3 รับเด็กอายุ 5 – 6 ปี

 

 

สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โทรศัพท์ 0-4535-200 ต่อ 1213 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555