สคร.7 ดึงประชาชนตรวจเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก

ผอ.สคร.7 หวั่นปัญหาเอดส์ระบาดหนัก เนื่องจากไม่ค่อยมีผู้ติดเชื้อมารักษาในขณะที่ยังไม่ป่วย หรือในขณะที่ภูมิต้านทานยังดีอยู่ เพราะไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อ จึงเร่งรณรงค์นโยบาย “ตรวจเพื่อก้าวต่อ” เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคมนี้

นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เผยว่าปัญหาเอดส์ยังคงเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไขทั้งในด้านอนามัยการเจริญพันธ์และด้านเอดส์ ในวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีองค์การเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ได้กำหนดให้เป็นวันเอดส์โลก โดยมีกรอบในการรณรงค์ ตั้งแต่ ปี 2011 – 2015 ว่า “Getting to Zero” หรือ “ไม่มีการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ไม่มีการตายเนื่องจากเอดส์ ไม่มีการตีตราหรือเลือกปฏิบัติ” โดยคำขวัญในวันเอดส์โลกปีนี้คือ Getting to Zero “เอดส์ลดให้เหลือศูนย์ได้” จากสถิติของพื้นที่ในเขตรับผิดชอบสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์สะสม พ.ศ. 2533 – 30 กันยายน พ.ศ. 2555 จำนวน 5,992 รายและเสียชีวิต จำนวน 773 ราย พบว่าผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง อัตราส่วน 2.18 ต่อ1 คน

สำหรับมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ นายแพทย์ศรายุธ กล่าวว่า อุปสรรคที่สำคัญที่สุดต่อความก้าวหน้าในด้านการรักษา คือ การที่ไม่ค่อยมีผู้ติดเชื้อมาให้รักษาในขณะที่ยังไม่ป่วย หรือในขณะที่ภูมิต้านทานยังดีอยู่ เพราะไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อ เนื่องจากไม่เคยไปตรวจ ครึ่งของคนไทยที่ติดเชื้อยังไม่รู้ตัว ดังนั้น การรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไป ไม่เฉพาะกลุ่มเสี่ยงไปรับการตรวจเลือดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด “ตรวจเพื่อก้าวต่อ” เป็นการรณรงค์ให้คนไทยตรวจเอดส์เป็นปกติวิสัย ซึ่งทุกฝ่ายจะร่วมรณรงค์ต่อไปในอีก 4 ปีข้างหน้า และให้คนไทยมองเห็นว่าการตรวจเอดส์เป็นเรื่องธรรมดา และเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่ง คล้ายกับการตรวจสุขภาพประจำปี ไม่จำเป็นต้องลึกลับหรือนิรนามอีกต่อไป หลังจากตรวจแล้ว ชีวิตจะได้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นชีวิตเดี่ยว หรือชีวิตคู่ที่จะไม่ติดเชื้อตลอดไป หรือติดเชื้อก็มีสุขภาพที่ดีและอายุยืนยาวเหมือนคนอื่นทั่วไป

ซึ่งในวันที่ 27 พ.ย. ที่ผ่านมาสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายด้านเอดส์จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงานวันเอดส์โลกขึ้น มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนเกิดความ ตระหนักในการป้องกันโรคเอดส์ ลดการตีตราผู้ป่วย/ ผู้ติดเชื้อเอดส์ โดยมีการร่วมเสวนา “ตรวจเพื่อก้าวต่อ”ใน รายการมองรอบทิศ ที่ สทท.อุบลราชธานี และกิจกรรมวันเอดส์โลกที่วิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุบลราชธานี ภายในงานมีการจัดบูธให้ความรู้เรื่องเอดส์ คลินิกวัยรุ่น เพศศึกษา สอนการใช้ถุงยางอนามัย การแสดงบนเวทีของตัวแทนนักเรียน/นักศึกษา บริการตรวจเลือดและให้คำปรึกษา บริการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยการตรวจจะเป็นความลับ ผู้รับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะทราบผลการตรวจได้ทันที และรับเอกสารความรู้เรื่องเอดส์และถุงยางอนามัยฟรี

กรมควบคุมโรค รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้
ศุภวัจน์ ศรีสูงเนิน ข่าว
ศิริวรรณ ชุมนุม อนุมัติ