อาชีวะอุบลฯ สุดปลื้ม ชนะเลิศการประกวดเรือประดับไฟฟ้า ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “สว่างไสวมหานทีแห่งเจ้าพระยา”

เมื่อวันที่ 28 พ.ย 2555 ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ กรุงเทพมหานคร นายอุทัย ภูริพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมเงินรางวัล 500,000 บาท จากการชนะเลิศการประกวดเรือประดับไฟฟ้า สว่างไสว มหานทีแห่งเจ้าพระยา (The Miracle light of chaopraya) ในงานเทศกาล “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ปี 2555 ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24-28 พ.ย.2555

โดยวันนี้ วันที่ 29 พ.ย. 2555 เวลา 08.30 น. ดร. ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา จัดพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน จากสนามบินนานาชาติอุบลราชธานี มายังวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ซึ่งนำความปลาบปลื้มใจแก่ชาววิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นอย่างยิ่งเพราะนอกจากเรือประดับไฟฟ้าจะได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้แล้ว ยังได้จัดแสดงให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรในค่ำคืนวันลอยกระทงที่ผ่านมาด้วย

สำหรับเรือประดับไฟฟ้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำเรือประดับไฟฟ้าเพื่อถวายในหลวง โดยใช้ชื่อเรือว่า “เทียนธรรมเทียนพรรษา ส่องเจ้าพระยามหานที สายธารหลอมชีวี ใต้ร่มพระบารมี ธ ทรงธรรม” ซึ่งมีแนวคิดในการจัดทำ คือ ประเพณีการทำเทียนพรรษาเป็นอัตลักษณ์ของชาวอุบล ประกอบด้วย ต้นเทียนพรรษา พญานาค และชุมชนคุ้มวัดต่างๆ รวมทั้งสัญลักษณ์ที่สื่อถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ กระต่าย ภาชนะดินเผา และปลานิล ในลำเรือ
โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว ททท.ได้พิจารณาหน่วยงานที่มีศักยภาพ และชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายด้านงานศิลป์ จำนวน 16 หน่วยงาน แล้วคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดจำนวน 9 หน่วยงานเข้าร่วมประกวด ได้แก่

  1. จังหวัดชัยนาท
  2. กองทัพอากาศ
  3. โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
  4. กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ
  5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  6. บริษัทอาร์ต อิท จำกัด
  7. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
  8. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ
  9. บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
We cannot display this gallery