อาชีวะอุบลฯ สุดปลื้ม ชนะเลิศการประกวดเรือประดับไฟฟ้า ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “สว่างไสวมหานทีแห่งเจ้าพระยา”

เมื่อวันที่ 28 พ.ย 2555 ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ กรุงเทพมหานคร นายอุทัย ภูริพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมเงินรางวัล 500,000 บาท จากการชนะเลิศการประกวดเรือประดับไฟฟ้า สว่างไสว มหานทีแห่งเจ้าพระยา (The Miracle light of chaopraya) ในงานเทศกาล “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ปี 2555 ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24-28 พ.ย.2555

โดยวันนี้ วันที่ 29 พ.ย. 2555 เวลา 08.30 น. ดร. ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา จัดพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน จากสนามบินนานาชาติอุบลราชธานี มายังวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ซึ่งนำความปลาบปลื้มใจแก่ชาววิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นอย่างยิ่งเพราะนอกจากเรือประดับไฟฟ้าจะได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้แล้ว ยังได้จัดแสดงให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรในค่ำคืนวันลอยกระทงที่ผ่านมาด้วย

สำหรับเรือประดับไฟฟ้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำเรือประดับไฟฟ้าเพื่อถวายในหลวง โดยใช้ชื่อเรือว่า “เทียนธรรมเทียนพรรษา ส่องเจ้าพระยามหานที สายธารหลอมชีวี ใต้ร่มพระบารมี ธ ทรงธรรม” ซึ่งมีแนวคิดในการจัดทำ คือ ประเพณีการทำเทียนพรรษาเป็นอัตลักษณ์ของชาวอุบล ประกอบด้วย ต้นเทียนพรรษา พญานาค และชุมชนคุ้มวัดต่างๆ รวมทั้งสัญลักษณ์ที่สื่อถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ กระต่าย ภาชนะดินเผา และปลานิล ในลำเรือ
โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว ททท.ได้พิจารณาหน่วยงานที่มีศักยภาพ และชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายด้านงานศิลป์ จำนวน 16 หน่วยงาน แล้วคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดจำนวน 9 หน่วยงานเข้าร่วมประกวด ได้แก่

  1. จังหวัดชัยนาท
  2. กองทัพอากาศ
  3. โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
  4. กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ
  5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  6. บริษัทอาร์ต อิท จำกัด
  7. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
  8. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ
  9. บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด