หลายหน่วยงานในจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555

หลายหน่วยงานในจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555  โดยกำหนดจัดขึ้นในวันนี้(28พ.ย.55) เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงาม สร้างความสามัคคีของคนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญประชาชนร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555 ณ วัดหลวง อำเภอเมืองอุบลราชธานี กิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย การประกอบพิธีบวงสรวงพระราหู พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตาผูกดวงรับโชค พิธีขอขมาพระแม่คงคาและลอยกระทง ที่ท่าน้ำวัดหลวง เริ่มเวลา 18.00 น.
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2555 ณ บริเวณสระน้ำสวนสาธารณะปากห้วยวังนองฝั่งบ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี กิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทง และการแสดงจากนักเรียนในชุมชน เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ กิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย การประกวดกระทงขนาดใหญ่และกระทงขนาดเล็ก การแสดงของเยาวชนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ เริ่มเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมือง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเมือง วัดป่าโนนจ่าหอม อำเภอเหล่าเสือโก้ก จัดงานประเพรีลอยกระทงประจำปี 2555 ณ บริเวณสระน้ำวัดป่าโนนจ่าหอม บ้านโพนเมือง หมู่ที่ 13 กิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การประกวดนางนพมาศ 60 กระรัต การประกวดกระทง การแสดงจากนักเรียน และประชาชนในชุมชน การปล่อยโคมลอย 1,000 ดวง เริ่มเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555 ณ ริมสระน้ำหนองอีเจม เริ่มเวลา 18.00 น. ชมการประกวดนางนพมาศ การปล่อยโคมสายประทีป ขบวนแห่กระทงที่ยิ่งใหญ่ การแสดงคอนเสิร์ต มนต์แคน แก่นคูณ ครูสลา คุณวุฒิ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประกวดภาพถ่าย ประกวดกระทง การแสดงดนตรีพื้นเมือง ดนตรีสากล การออกร้านจำแหน่ายสินค้าของสโมสรนักศึกษา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เริ่มเวลา 17.00น. ชมการประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงสวยงาม การประกวดพืชผลทางการเกษตร และการแสดงศิลปะพื้นเมือง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555 ณ ท่าน้ำวัดสระปทุมวารี บ้านท่าวารี หมู่ที่ 4 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน ชมการประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงขนาดใหญ่ การแสดงละเล่นพื้นบ้านของเด็กและเยาวชนตำบลหัวดอน เริ่มเวลา 18.00 น.
 • เทศบาลเมืองวารินชำราบ ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555 ณ บริเวณสวนสาธารณะกุดปลาขาว เริ่มเวลา 17.00 น. ชม การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดกระทง และการแสดงบนเวที
 • สำนักงานเทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมืองอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555 ณ สระน้ำศรีวนาไล ด้านหน้าเทศบาลตำบลอุบล ชมการแสดงดนตรี การแสดงจากศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลอุบลและคนในชุมชน การประกวดกระทงชุมชน การประกวดนางนพมาศ เริ่มเวลา 19.00น.
 • เทศบาลตำบลปทุม ร่วมกับวัดมงคลโกวิทาราม วัดใหม่ประชาสรรค์ ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555 ณ สวนสาธารณะห้วยวังนอง วัดมงคลโกวิทาราม ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี เริ่มเวลา 18.00 น. ชมการประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทง การแสดงจากศิลปินนักร้อง การจำหน่ายสินค้าโอทอป การตักบาตรประตู ตักบาตรร้อยแปด ตักบาตรวันเกิด และกิจกรรมอื่นๆ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ชมการประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงของแต่ละหมู่บ้านและหน่วยงานราชการ เริ่มเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
 • เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555 ณ บริเวณหนองน้ำสาธารณะหนองสระดำ หมู่ที่ 16 บ้านนาดูนน้อย ตำบลขามใหญ่ เริ่มเวลา 09.00 น. ชมการแข่งขันกีฬาทางน้ำ และกีฬาพื้นบ้าน การประกวดกระทงจากวัสดุธรรมชาติ การประกวดนางนพมาศและประกวดนางนพมาศน้อย

จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2555 ณ สถานที่จัดงานใกล้บ้าน

*************************

กรกช ภูมี / สวท.อุบลฯ
สปข.2 รายงาน