ม.ราชภัฏอุบลฯ MOU ม.จำปาสัก สปป.ลาว

เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ดร.ศรีคำตาด มีตไล คณบดีมหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องบุษกร เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาร่วมกัน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอนของคณาจารย์ และนักศึกษา รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณี

[nggallery id=13]