อุบลคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2555

จังหวัดอุบลราชธานี เชิญผู้ผลิต และผู้ประกอบการ นำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2555 ( 26 พ.ย. 55 ) ที่ห้องประชุมโรงแรมรีเจ้นท์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2555 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี เพื่อเป็นการจัดระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการทำงานบูรณาการของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในตลาดทั่วไป จนสามารถเป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งของชุมชน เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โอทอป

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่สามารถเข้าร่วมกับคัดสรร ต้องเป็นผู้ประกอบการโอทอป ที่ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โอทอป ปี พ.ศ. 2555 ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมการคัดสรร ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น อย. มผช. ฮาลาล คิว GMP เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่จะทำการคัดสรร ประกอบด้วย ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร สำหรับผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่สนใจ ในการนำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมการคัดสรร

สมัครเข้ารับการคัดสรรได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี หรือ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 โทรศัพท์หมายเลข 045-317257

กรกช ภูมี / สวท.อุบลฯ สปข.2 รายงาน

We cannot display this gallery