สตง.พบใช้งบฉุกเฉิน จ.อุบลราชธานี ส่อพิรุธ

คอลัมน์หมายเลข 7 ช่อง 7 เผย สตง.พบการใช้งบฉุกเฉินส่อพิรุธ 24 อำเภอ ใช้งบภัยพิบัติฉุกเฉิน 605 ล้านบาท แก้ปัญหาโรคระบาดในต้นข้าว และมันสำปะหลัง   เบื้องต้นพบว่ามีการจัดซื้อในราคาแพงกว่าปกติ 3 เท่า

โดยมีเสี่ยอ้วนเป็นคนประสานงานกับชาวบ้านทุกขั้นตอน  สตง.ประกาศตามหาเสี่ยอ้วน  ใครรู้เบาะแสแจ้ง สตง. 045-313474-6 ต่อ 112

ที่มา :  http://bit.ly/QD4mf9