มอบป้ายอาหารปลอดภัย

นางรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร โครงการยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อน พร้อมเป็นประธานในพิธีมอบป้ายอาหารปลอดภัย และป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ให้กับผู้ประกอบที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้ได้มอบถังขยะอินทรีย์ และถังดักไขมัน ให้กับผู้ประกอบการค้าในตลาดสดด้วย