เปิดประเพณีแข่งเรือยาว

นายสมพงษ์  อมรวิวัฒน์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวง ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจำปี 2555 ในการนี้ นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ ภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดดังกล่าวด้วย โดย นายวันชัย  สุทธิวรชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน พร้อมนางรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ ประธานจัดงานได้ร่วมให้ต้อนรับในโอกาสเดียวกัน