พิธีบวงสรวงพระประทุมวรราชสุริยวงศ์

นางรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี เข้าร่วม พิธีบวงสรวง และสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2555

โดยมี นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประกอบพิธีไหว้พระเจ้าใหญ่ องค์หลวง และอัญเชิญดวงวิญญาณเจ้าคำผง และเคลื่อนขบวนอัญเชิญเครื่องยศเจ้าเมืองตามแบบโบราณจาก วัดหลวง มายังบริเวณอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ เพื่อประกอบพิธีบวงสรวงและสดุดี…