สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯ เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ที่วัดบ้านตำแยวัดเก่าแก่เมืองดอกบัว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนูณพงศ์ ศรีวิรัตน์ ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพทอดถวายกฐินสามัคคีประจำปี 2555 ณ วัดบ้านตำแย อ.เมือง จ.อุบลฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ฯม.อุบลฯเป็นเงิน 190,100 บาท และยอดเงินรวมเจ้าภาพสายต่างๆรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 290,000 บาท

ทั้งนี้ พระครูอินทสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดบ้านตำแย ท่านจักได้นำปัจจัยในการทำบุญในครั้งนี้ ในการก่อสร้างศาลาการเปรียญที่มีความโดเด่น และสวยงามที่สุดในอีสานใต้ ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ก่อสร้างมาแล้วกว่า 13 ปี ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 40 ล้านบาท พร้อมทั้งนี้ เจ้าอาวาสได้ขออนุโมทนาบุญกุศลที่ทุกท่านร่วมทำบุญให้ได้รับแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต พร้อมทั้งขอดลบันดาลให้เจ้าพระใหญ่ และท้าวมหาพรหมที่ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดบ้านตำแย ดลบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพดี การงานดี และโชคดีตลอดไป

We cannot display this gallery