ม.อุบลฯ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา

ด้วย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆ  รวมทั้งสิ้นจำนวน 23 อัตรา  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตันเองได้ ณ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี(หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-353030-2 และ 045-351355 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ (ตามไฟล์รายละเอียดเอกสารแนบมาพร้อมนี้)

ประกาศรับสมัครงาน ๒๓ อัตรา

ภาพ : http://www.klaeng.ac.th/web/wp-content/uploads/2012/10/63214777_1-Full-Time-Parttime-EMail-500-.gif