รพ.สรรพสิทธิฯ จับมือนานาชาติ เปิดโครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติฯ

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จับมือกับสถาบันนานาชาติ เปิดโครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติฯ ช่วยผู้ป่วยพิการทั้งไทยและลาว

วันนี้ (23 มกราคม 2555 ) เมื่อเวลา 08.30 น. รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเอ็มมอรี่ สหรัฐอเมริกา (Emory University Hospital USA) และ โรงพยาบาลจำปากสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จัดพิธีเปิดโครงการ “ผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพื่อผ่าตัดแก้ไขความพิการแก่ผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวลาวที่มีความพิการที่ใบหน้า มือและเท้าทั้งที่มีมาแต่กำเนิดและหลังเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 100 คน โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และนายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

นพ.มนัส กนกศิลป์ ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ กล่าวว่า รพ.สรรพสิทธิ์ฯ เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิขนาดใหญ่ มีบริการทางการแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา ดูแลรับผิดชอบประชากรในเขตอีสานใต้และประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เขมร และในปี 2555 นี้นับเป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา กลุ่มงานศัลยกรรมตกแต่ง ของโรงพยาบาลถือเป็นกลุ่มงานที่มีประสบการณ์ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคปากแหว่ง เพดานโหว่ แผลเป็นดึงรั้งจากบาดแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก หรือความผิดปกติของมือและเท้าแต่กำเนิดหรือแม้แต่ความผิดปกติของรูปและโครงสร้างทางใบหน้าและลำคอจากอุบัติเหตุ โดยผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง และเป็นผู้ป่วยที่ต้องการระยะเวลาหรือช่วงอายุที่เหมาะสมในการผ่าตัดรักษาหรือแก้ไขความพิการดังกล่าวให้ดีขึ้น การช่วยเหลือผู้ป่วย ตลอดจนการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง เป็นการลดความทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการแพทย์ พัฒนาแนวทางการรักษาของแพทย์ อันจะก่อประโยชน์ให้กับผู้ป่วย โดยเกิดความร่วมมืออันดีระหว่างสถาบันนานาชาติ และเป็นการพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ ทั้งด้านการศึกษาและภาคสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ป่วยชาวไทยจากเขตอีสานใต้ จำนวน 80 คน และผู้ป่วยจาก สปป.ลาว จำนวน 20 คน ซึ่งจะดำเนินการให้บริการผ่าตัดในระหว่าง วันที่ 23-27 มกราคม 2555 ณ ห้องผ่าตัด อาคารหม่อมเจียงคำ ชั้น 6

นายสุพัฒน์ อินฟ้าแสง ประธานโครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายแพทย์ Steven M. Roser เป็นศัลยแพทย์ด้าน Maxillofacial Surgery จากสหรัฐอเมริกา และคณะแพทย์ท่านอื่นๆอีกกว่า 26 คน ซึ่งทุกคนได้เสียสละเวลาและทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยไทยและลาว โดยทางคณะแพทย์ได้ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์ทางการแพทย์และยา จากบริษัทต่างๆในสหรัฐ เพื่อมาช่วยผู้ป่วยในครั้งนี้ด้วย

ข่าว / วิชิราภรณ์ ภาพ/เสถียรพงษ์
บรรณาธิการ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
ดูข่าวอื่น ๆ ได้ทาง http://www.sappasit.go.th/sappasit

[nggallery id=12]