ม.อุบลฯขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรม งามล้ำประเพณี 22 ปี ม.อุบลฯ ลอยกระทง 2555

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555 งามล้ำประเพณี 22 ปี ม.อุบลฯ ลอยกระทง ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2555  ณ บริเวณริมสระน้ำหนองอีเจม ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเพณีลอยกระทง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งประเพณีดังกล่าวได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สำคัญ อีกทั้งได้แสดงถึงความกตัญญู รู้คุณต่อแม่น้ำที่เราได้ใช้ในชีวิตประจำวันดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนดจัดงานนี้ขึ้นท่ามกลางธรรมชาติ และแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ที่ชื่อ “หนองอีเจม” ชมความงดงามกับการปล่อยโคมสายประทีป พร้อมขบวนแห่กระทงที่ยิ่งใหญ่อลังการในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ คอนเสิร์ตศิลปินนักร้องลูกทุ่งหมอลำ มนต์แคน แก่นคูณ,ครูสลา  คุณวุฒิ,การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน,  ประกวดภาพถ่าย, ประกวดกระทงสวยงาม,  ประกวดซุ้ม, การประกวดสาวงามนางนพมาศ    ชมการแสดงวงดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง,การแสดงวงดนตรีสากล,  และการออกร้านจำหน่ายสินค้าของสโมสรนักศึกษา

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน /การประกวดในงานลอยกระทงประจำปี 2555

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งรับสมัครหญิง/ชาย อายุตั้งแต่ 15- 18 ปี

รางวัลชนะเลิศ                                  เงินรางวัล   3,000 บาท   พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  1           เงินรางวัล   2,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  2           เงินรางวัล   1,000 บาท

รางวัลชมเชย      จำนวน 2 รางวัล   เงินรางวัลละ   500 บาท

ประกวดนางนพมาศ  รับสมัครสาวงามสุภาพสตรีโสด มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 25 ปี

รางวัลชนะเลิศ                                 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1            เงินรางวัล 6,000 บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2           เงินรางวัล 4,000 บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล      เงินรางวัล 1,500 บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาน

รางวัลตำแหน่งขวัญใจประชาชน  เงินรางวัล 3,000 บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย

ประกวดกระทงประเภทสวยงาม  เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  90 ซม. สูงไม่เกิน 1 เมตร  ใช้วัสดุธรรมชาติ

รางวัลชนะเลิศ                             เงินรางวัล           3,000    บาท   พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  1      เงินรางวัล           2,000    บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  2      เงินรางวัล           1,000    บาท

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มนต์เสน่ห์แห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ น่าอยู่”

รางวัลชนะเลิศ                             เงินรางวัล           1,200    บาท   พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  1      เงินรางวัล           700       บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  2     เงินรางวัล           500       บาท

สอบถามรายละเอียดได้ที่สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายแซมนภา  บุญเรือง โทร.087-8695413 หรือ http://www.facebook.com/wkhxyrak

นางสาวพิณทอง พันธ์พิบูลย์ โทร.082-8677437 หรือ http://www.facebook.com/pinny.ubu

ดาวน์โหลด